1. A se loučí s podzimem…..

Brzy bude za námi první společný podzim a budeme se chystat na adventní období a na zimu. Už se všichni těšíme. Jak se nám povedly práce týkající se podzimu, posuďte sami.

žáci 1. A s paní učitelkou