Adaptační kurz VI. A

Adaptační pobyty jsou na naší škole již tradicí a dobrou cestou k tomu, aby čtyři roky, které spolu žáci na základní škole prožijí, byly naplněné kamarádstvím, důvěrou, pomocí, provázené samými úsměvy, jak tomu bylo na chatě Radost.