Adaptační pobyty 6. tříd

Naše škola každoročně organizuje pro žáky 6. tříd seznamovací pobyty. Děti mají možnost se v mimoškolním prostředí chaty Radost ve Vřesovicích seznámit zábavnou formou nejen s novými spolužáky, ale také se svými budoucími třídními učiteli a mimo jiné i se školním psychologem působícím na naší škole.

Prostřednictvím různých her a aktivit tak mohou získat zajímavé informace nejen o spolužácích, ale i o sobě samém. Poznatky získané během tohoto několikadenního pobytu pak ocení v okamžiku, kdy společně se svými kamarády zasednou do školních lavic.

A když se k tomu všemu přidá ještě krásné slunečné počasí, není nic lepšího před nástupem do nového školního roku!