Soutěž ve sběru druhotných surovin

1. Připomínáme, že stále běží Velká soutěž s Rudou Sběrňáčkem ve sběru papíru, elektrozařízení, železa a kovů až do 20. 6.
​/podrobněji viz aktuality září/.

Doposud jste již navezli do Sběrných surovin  téměř 15 t surovin, za což vám děkujeme.
V loňském roce se naše škola umístila na 2. místě mezi 51 školami s 43 tunami odevzdaného druhotného materiálu.

Sběr můžete stále vozit do Sběrných surovin v Uh. Hradišti i v Uherském Brodu.


Ve dnech 22., 23. a 24. dubna 2014 je možno přivézt veškerý druhotný materiál do areálu školy v době od 7.00 do 8.00 hodin. Kontejnery budou umístěny na dopravním hřišti – příjezd zadní branou od zimního stadionu. Papír nemusí být svázaný, pouze roztříděný /zvlášť kartony, jinak vše dohromady/. Vážit budeme na místě.


2. Program Recyklohraní – stále platí, že žáci mohou do školy průběžně nosit drobné elektro, vybité baterie, tonery a cartridge.

Našim společným cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace a vychovávat je k tomu, aby jim nebylo lhostejné, v jakém prostředí budou vyrůstat.


Mgr. Alena Kahánková

Děkujeme za podporu v našich aktivitách.