Deváté třídy zahájily projekt EU o veřejné správě

Základní informace o projektu


KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy je projekt realizovaný Zlínským krajem a Olomouckým krajem jako partnerem. Financovaný je z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientace v legislativě v souvislosti s řešením zejména životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.


Projektem má být pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání.

V rámci výuky Výchovy k občanství se žáci devátých tříd setkali s lektorkou PhDr. Jarmilou Peterkovou, která jim předala informace o struktuře a činnosti veřejné správy včetně instruktáže práce se strukturou a výběrem možných životních situací ve webovém prostředí.