Dny zdravého životního stylu

Ve dnech 19.-21.4. proběhly na naší škole dny zdravého životního stylu.

V prvním dnu žáci 6.A absolvovali seminář na téma kyberšikany a poté společně zbytek dopoledne prosportovali. Druhý den byl věnován teoretické přípravě na branný den, kdy žáci absolvovali 4 semináře, z nichž se každý zaměřoval na poznatky z oblasti zdravotní první pomoci, chování během přírodních a dalších katastrof a jiných situací ohrožující život člověka. Třetí den začal programem "Zdravá pětka", kdy si nejdříve vyslechli informace související se zdravým stravováním a poté si sami zkusili připravit některé zdravé pokrmy. Po kuchtění následoval přesun do aquaparku, kde nás čekala zábava a regenerace.