Dopravní výchova 4. ročníků

Čtvrťáci mají za sebou podzimní lekce dopravní výchovy.

Po proškolení z pravidel silničního provozu zvládli všichni úspěšně jízdu zručnosti. Pokud budou i nadále tak šikovní jako doposud a obstojí v jarních testech, získají průkaz cyklisty a budou moci vyrazit do silničního provozu.

Třídní učitelky 4. ročníků