Důležité upozornění všem rodičům

Upozorňujeme
zákonné zástupce žáků, že se v několika třídách naší školy objevily opakovaně vši. Prosíme, neprodleně zkontrolujte svým dětem vlasy, v případě výskytu postupujte dle přiložených pokynů níže.

Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy