Exkurze do Sběrných surovin

V rámci Dnů zdravého životního stylu pořádaných na naší škole se v úterý  18.4.2017 žáci 6. C zúčastnili exkurze do  Sběrných surovin v Uherském Hradišti. 

Během komentované prohlídky areálu si připomněli zásady správného třídění odpadu a dozvěděli se řadu zajímavých informací o způsobech a důležitosti recyklace.   Měli také možnost prohlédnout si třídírnu odpadu přímo v chodu, a zjistit tak, jak náročnou práci zdejší zaměstnanci vykonávají.  Na závěr se celá třída nechala zvážit. Váha nám ukázala 1520 kg.
​I přes nepřízeň počasí, která nás provázela cestou, jsme společně prožili příjemné dopoledne.