Fašank v 1. A, B

Už sa fašank krátí,

už sa nenavrátí,

jemine, domine.


Zhusta, chlapci, zhusta,

konec masopusta,

jemine, domine…..


Nejen tato písnička, ale i mnohé jiné fašankové zazněly v 1. třídách.

Dětem se líbily nejen písně, ale i výroba masek.


učitelky 1. A, B