Festival JEDEN SVĚT

Tradičně i letos jsme se zúčastnili filmového festivalu JEDEN SVĚT. Žáci 6., 7. a 8. ročníků měli možnost zhlédnout krátké dokumentární filmy s různou tématikou a diskutovat na jednotlivá témata s odborníkem.

Průřezová témata: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova.

Projekce:

  Kluci z přístavu                    Miruna                               Tanečník Skip          


#FallowMe


Atmosféra v kině