Hablamos español en ZŠ Sportovní

V tomto školním roce jsme zahájili výuku španělštiny na naší škole.
Žáci 7. ročníku mají tak poprvé možnost studia španělštiny v rámci povinně volitelného cizího jazyka a zájemci z vyšších ročníků (8. a 9. tříd) navštěvují odpolední kroužek španělštiny.

Cílem výuky španělštiny jako druhého cizího jazyka je, aby se žáci dokázali domluvit v běžných situacích a poznali bohatou kulturu španělsky mluvících zemí. Proto si velmi ceníme návštěv rodilých mluvčích do hodin španělštiny, které dávají výuce nový rozměr a jsou pro žáky atraktivním zpestřením a motivací k dalšímu studiu.

Začátkem školního roku nás navštívila americká lektorka Jacqueline, která na naší škole působila již v rámci hodin angličtiny. Jelikož Jacquelininy rodiče jsou původem z Mexika, využili jsme její přítomnost na škole i do hodiny španělštiny. Přiblížila žákům velmi autenticky mexickou kulturu,  tamější tradiční kuchyni a důležité svátky a zvyky. Celá třída se tak alespoň na hodinu přenesla do Mexika, včetně ochutnávky pikantních mexických chipsů.

Další vzácnou návštěvou byl španěl Javier Lopez Gomis, vystudovaný novinář a spisovatel pocházející z Madridu. Děti si pro něj pečlivě připravily otázky ve španělštině, na které Javi ochotně a zábavně odpovídal. Jelikož jsou naše děti sportovně zaměřené, neopomenuly se zeptat také na jeho oblíbený fotbalový klub a na fotbalistu Messiho. Svůj výstup Javier osvěžil i rapem ve španělštině a na závěr nám zanechal výtisk své sbírky básní s věnováním dětem ze 7. ročníku ZŠ Sportovní. Hodina s charismatickým Javim utekla příliš rychle a žáci na něj budou jistě dlouho vzpomínat.