Informace školy rodičům

Organizace školního roku 2019/ 2020

1. pololetí02.09.2019 – 31.01.2020
2. pololetí01.02.2020 – 30.06.2020
Podzimní prázdniny29.10. a 30.10.2019
Vánoční prázdniny23.12.2019 – 03.01.2020
Pololetní prázdniny31.01.2020
Jarní prázdniny02.03. – 08.03.2020
Velikonoční prázdniny09.04.2020
Hlavní prázdniny01.07. - 31.08.2020


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne 01.09.2020.

Zápis do 1. tříd proběhne 02.04.2020 a 03.04.2020 podle Vyhlášky MŠMT č. 291/91 Sb. a bude koordinován s ostatními školami ve městě.

Rodičovské schůzky

Informace rodičům o prospěchu jejich dítěte v daných vyučovacích předmětech podají vyučující jednotlivých předmětů kdykoliv po předchozím požádání - osobně (nutno předem dojednat termín), telefonicky nebo elektronicky.

Navíc vždy poslední pondělí v měsíci je možnost konzultace s vyučujícími, a to v čase mezi 14:00 hodin a 15:30 hodin.


Rodičovské schůzky proběhnou v následujících termínech:

10.09.20191. rodičovská schůzka - informativní
21.11.20192. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími
24.03.20203. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími
21.05.20204. konzultace s vyučujícími - do 16:30 hodin

Ve výše uvedených dnech je čas stanoven takto:
Rodičovské schůzky na 1. stupni začínají v 15:30 hodin, na 2. stupni v 16:00 hodin.
Individuální konzultace s vyučujícími jsou od 15:00 hodin do 17:00 hodin (v době mimo rodičovské schůzky).


Volba střední školy

Podrobné údaje o přijímacím řízení naleznete v prezentaci, která je níže ke stažení:Zdravotní způsobilost

Podle Metodického pokynu MŠMT č.j. 37014/2005-25, článek 5, má škola povinnost vyžadovat zdravotní způsobilost žáka na tyto akce: škola v přírodě, lyžařský výcvik. Posudek vydá praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. U svého lékaře se telefonicky objednejte, aby nachystal potvrzení, které si u něho vyzvednete. Potvrzení odevzdá žák ve škole v týdnu před pořádanou akcí třídnímu učiteli.