Informace školy rodičům

Organizace školního roku 2018/ 2019

1. pololetí03.09.2018 – 31.01.2019
2. pololetí01.02.2019 – 28.06.2019
Podzimní prázdniny29.10. a 30.10.2018
Vánoční prázdniny22.12.2018 – 02.01.2019
Pololetní prázdniny01.02.2019
Jarní prázdniny25.02. – 03.03.2019
Velikonoční prázdniny18.04.2019
Hlavní prázdniny29.06. - 01.09.2019


Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 02.09.2019.

Zápis do 1. tříd proběhne  4.4.2019 a 5.4.2019    podle Vyhlášky MŠMT č. 291/91 Sb. a bude koordinován s ostatními školami ve městě.

Rodičovské schůzky

Informace rodičům o prospěchu jejich dítěte v daných vyučovacích předmětech podají vyučující jednotlivých předmětů kdykoliv po předchozím požádání - osobně (nutno předem dojednat termín), telefonicky nebo elektronicky.

Navíc vždy poslední pondělí v měsíci je možnost konzultace s vyučujícími, a to v čase mezi 14:00 hodin a 15:30 hodin.


Rodičovské schůzky proběhnou v následujících termínech:

11.09.2018
1. rodičovská schůzka - informativní
20.11.2018
2. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími
21.03.2019
3. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími
23.05.2019
4. konzultace s vyučujícími - do 16:30 hodin

Ve výše uvedených dnech je čas stanoven takto:
Rodičovské schůzky na 1. stupni začínají v 15:30 hodin, na 2. stupni v 16:00 hodin.
Individuální konzultace s vyučujícími jsou od 15:00 hodin do 17:00 hodin (v době mimo rodičovské schůzky).

Volba střední školyZdravotní způsobilost

Podle Metodického pokynu MŠMT č.j. 37014/2005-25, článek 5, má škola povinnost vyžadovat zdravotní způsobilost žáka na tyto akce: škola v přírodě, výuka plavání, lyžařský výcvik. Posudek vydá praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. U svého lékaře se telefonicky objednejte, aby nachystal potvrzení, které si u něho vyzvednete. Potvrzení odevzdá žák ve škole v týdnu před pořádanou akcí třídnímu učiteli.