Informace školy rodičům

Organizace školního roku 2017/ 2018

1. pololetí04.09.2017 – 31.01.2018
2. pololetí01.02.2018 – 29.06.2018
Podzimní prázdniny26.10. a 27.10.2017
Vánoční prázdniny23.12.2017 – 02.01.2018
Pololetní prázdniny02.02.2018
Jarní prázdniny19.02. – 25.02.2018
Velikonoční prázdniny29.03. - 30.03.2018
Hlavní prázdniny02.07. - 31.08.2018


Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 03.09.2018.

Zápis do 1. tříd proběhne  5.4.2018 a 6.4.2018    podle Vyhlášky MŠMT č. 291/91 Sb. a bude koordinován s ostatními školami ve městě.

Rodičovské schůzky

Informace rodičům o prospěchu jejich dítěte v daných vyučovacích předmětech podají vyučující jednotlivých předmětů kdykoliv po předchozím požádání - osobně (nutno předem dojednat termín), telefonicky nebo elektronicky.

Navíc vždy poslední pondělí v měsíci je možnost konzultace s vyučujícími, a to v čase mezi 14:00 hodin a 15:30 hodin.


Rodičovské schůzky proběhnou v následujících termínech:

12.09.20171. rodičovská schůzka - informativní
21.11.20172. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími
22.03.20183. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími
24.05.20184. konzultace s vyučujícími - do 16:30 hodin

Ve výše uvedených dnech je čas stanoven takto:
Rodičovské schůzky na 1. stupni začínají v 15:30 hodin, na 2. stupni v 16:00 hodin.
Individuální konzultace s vyučujícími jsou od 15:00 hodin do 17:00 hodin (v době mimo rodičovské schůzky).

Volba střední školy - aktuální informace ke stažení


K volbě střední školy je možno využít také těchto webových stránek:
www.infoabsolvent.cz
www.burzaskol.cz


Zdravotní způsobilost

Podle Metodického pokynu MŠMT č.j. 37014/2005-25, článek 5, má škola povinnost vyžadovat zdravotní způsobilost žáka na tyto akce: škola v přírodě, výuka plavání, lyžařský výcvik. Posudek vydá praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. U svého lékaře se telefonicky objednejte, aby nachystal potvrzení, které si u něho vyzvednete. Potvrzení odevzdá žák ve škole v týdnu před pořádanou akcí třídnímu učiteli.