Jak naseješ, tak sklidíš…..

Ve středu 19.4.2017 navštívila  třída 6. C Slovácké muzeum, kde se zúčastnila výukového programu, Jak naseješ, tak sklidíš aneb Rok v hospodářství na Slovácku.

Během dvou vyučovacích hodin se žáci seznámili se zemědělskými pracemi v průběhu roku (obdělávání, půdy, setí, sklizeň), z různých plodin si zhotovili obrázek mandaly a vyrobili také bramborová tiskátka, se kterými si zahráli piškvorky. Znalost získaných poznatků si ověřili při vyplňování pracovních listů.