Jeden svět dětem

Projekce Jeden svět dětem jsou určeny pro mladší žáky základních škol. Naši žáci zhlédli pásmo tří krátkých filmů.

1. Monzunová show - život s postižením, koníčky, vzdělávání, rodina

2. Dulce - rodina, tradice, chudoba

3. Bašír v říši divů - chudoba, krizové oblasti, migrace, rodina, soužití kultur

Po každém filmu s žáky pracoval zkušený moderátor.