Karneval na ledě

Čas nezastavíme. Je tu konec března a s ním pravidelná akce naší školy – loučení s ledem.

Ve čtvrtek 27.03.2014 připravila Mgr. Kahánková s žáky V. A třídy karneval na ledě pro
1. stupeň. Množství krásných masek svědčilo o tom, že se žáci na tento den těšili a taky řádně připravovali. Diplom a drobný dárek převzalo od ředitele školy 24 nejpěknějších masek. Jsme rádi, že na stadion zavítali i mnozí rodiče žáků. 

Mgr. Božena Nevyjelová