Krajská matematická soutěž - 3. místo VII. A

Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu  IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž proběhla v úterý 11. 2. 2020 v sedmi kategoriích: Z6, Z7, Z8 a Z9 (kategorie základních škol) a S1, S2, S3 (kategorie středních škol nematuritních oborů).

Naši školu reprezentovala v kategorii Z7 VII. A, která se ziskem 33 bodů z 50 možných obsadila krásné 3. místo z 21 soutěžících sedmých tříd. Na výhru, a tím pádem zájezd do Pevnosti poznání v Olomouci, to sice nestačilo, ale i tak si všichni řešitelé zaslouží velkou pochvalu!