Literární soutěž Píšu povídky, píšu básně…

Nejlepší literáti ZŠ Sportovní

Již tradičně se účastníme literární soutěže Knihovny BBB, která byla tentokrát cíleně věnována 760. výročí založení našeho královského města Uherského Hradiště. Soutěžilo se v těchto kategoriích – próza, poezie, komiks a Ex-libris. Zde jsou jména oceněných žáků naší školy, kteří převzali své ceny s uveřejněním svého příspěvku ve sborníku na festivalu Hradišťské sluníčko dne 12. června 2017.

2. KATEGORIE – próza 4. – 5. třídy:
2. místo – Jolana Vašinová 5. C
3. místo – Nicol Tomaštíková 5. B

Čestné uznání:
Klára Snopková 5. B, Adam Horňák 5. B, Klára Halíková 5. A, Amálie Hrbáčová 5. B, Petr Titz 5. A

3. KATEGORIE – poezie 6. – 7. třídy:
Táňa Zatloukalová – 6. tř.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další tvorbě.