Malí architekti

V hodinách geometrie poznáváme rovinné a prostorové útvary a tělesa. Cožpak o to, hraní se stavebnicemi kostek je pro nás běžnou věcí, ale vykonstruovat si vlastní krychli, kvádr nebo hranol zase tak jednoduché není. Chce to pořádnou dávku matematické představivosti. Až z nás některých budou architekti, oceníme naše snažení a 3D útvary jistě použijeme při projektování nových domů, hraček nebo nábytku.