Mladý chemik

V měsíci říjnu se uskutečnilo školní kolo „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tři nejlepší postoupili do 2.kola soutěže, které se uskutečnilo 5.12. na Střední průmyslové škole Otrokovice. Při opravě testů si žáci mohli prohlédnout nový vědeckotechnický park Experimentárium.

A jak to dopadlo? Dostali jsme se do 3. kola „mladých chemiků“ a v lednu budeme bojovat tentokráte v laboratořích chemie na půdě SPŠ Otrokovice.

ZŠ Sportovní reprezentovali : Ondřej Kula, Sára Pospíšilová a Štěpán Kovaľ