Mladý chemik - finále

Dne 23. Ledna 2015 jsme se zúčastnili finálového kola „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ , které probíhalo na půdě Střední průmyslové školy Otrokovice v krásně vybavených laboratořích.

Třicet nejlepších chemiků ze ZŠ, kteří postoupili z 2. kola se chopili zkumavek, tajných roztoků a určovali kyselost, zásaditost či název vzorku.

Konkurence byla vysoká,  10. místo vybojovala Sára Pospíšilová z 9. C.

ZŠ Sportovní reprezentovali :  Ondřej Kula, Sára Pospíšilová a Štěpán Kovaľ

Děkuji za účast a přeji mnoho chemického nadšení. 

Eva Fuglíková