Můj koníček malovaný

Jízda králů v Kunovicích byla příležitostí pro žáky 2. B k účasti ve výtvarné soutěži. Do soutěže byly poslány práce žákyň
​Julie Dudové, Barbory Zálešákové, Amálie Hrbáčové a Adély Potykové.

První dvě jmenované byly také oceněny za svá výtvarná díla – prostorové objekty – klisnička s hříbátkem. Můžete je vidět na přiložených fotografiích.