Návštěva mikulášské družiny

Dnešní dopoledne bylo kouzelné. Navštívila nás spousta andělů, čertů, čertíků, rarášků, které k nám přivedl Mikuláš. Celou noc prý Mikuláš sledoval zprávy o hříšnících naší třídy, ale nikoho jsme jim nedali, dokonce ani paní učitelku. Jenom víme, že se máme trošku polepšit a nezapomínat úkoly, hodně číst, pracovat a být kamarádi a tím dělat dobrou vizitku nejen celé naší třídě, ale také škole.

Mikuláši, Mikuláši,

neber s sebou čerty radši.

Vezmi s sebou anděly,

ti nám něco nadělí.

Čert nosí pytel a metlu,

myslí si, že se ho leknu.

Dělá na mě bububu,

já se ho bát nebudu.