Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky  základních  škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k další činnosti.

Školní kolo proběhlo dne 19. listopadu 2019, zúčastnilo se ho 14 žáků devátých tříd.

 Nejúspěšnější:

  1. místo - Daniela Fornůsková
  2. místo - Andrea Hubinková
  3. místo - Kristýna Šichová

BLAHOPŘEJEME!