Osmáci na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město

Během tohoto školního roku se naši žáci 8. ročníku zúčastnili výuky v rámci
Projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.

Výuku pro naše žáky zajistila Střední škola a Gymnázium Staré Město. Cílem projektu bylo zvýšení zájmu o studium technických oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ, přínosem pro žáky jsou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol.

V průběhu návštěv se osmáci seznámili především s prostředím a výukou učňovských oborů na Mojmíru - odloučeném pracovišti této školy. Navštívili odborné učebny, laboratoře, dílny a střediska praktického vyučování.

Na závěrečný den, pondělí 3. června, pro nás byla připravena soutěž v praktických dovednostech. Ta žáky zaujala a bavila, hlavně však ukázala, jak jsou manuálně zruční. Pro vítěze byly odměnou ceny a pro všechny pak certifikát o absolvování tohoto projektu.   

Je možné, že tyto získané praktické zkušenosti a znalosti žákům pomůžou při rozhodování ve výběru své budoucí profese či oboru a školy.

Mgr. Eva Tomaštíková