vedoucí školní jídelny informuje:

Dne 15.08.2013 proběhla zálohově platba za obědy v naší školní jídelně na měsíc září.
Upozorňujeme rodiče, aby si realizaci této platby za obědy zkontrolovali na svých účtech.
Pokud totiž inkasní platba na měsíc září neproběhla, nebude strávník od 2. září přihlášen na obědy.
Nezaplacené částky je v takových případech nutné zaplatit v týdnu od 26.08 do 30.08.2013 v kanceláři školní jídelny
(pracovní doba 07:00 - 15:30 hodin).