Projekt Zdravý životní styl

V měsíci dubnu ředitel školy pravidelně vyhlašuje projekt zaměřený na zdravý životní styl, který rozvíjí školní vzdělávací program naší školy Vzdělávání, sport a zdraví. Letos se konal ve dnech 20. - 22.04.
​Žáci 1. stupně se zúčastnili výukového programu Ovocentra z Valašského Meziříčí, poučili se o významu výběru stravy, také si připravili ochutnávky zdravých svačinek. První třídy se dozvěděly o správném čistění zubů a zasportovaly si v Hrách bez hranic.
Druháci se zúčastnili preventivního programu Hasík a akcí ke Dni Země v Kunovském lese.

Pro žáky 1. i 2. stupně vyučující také připravili výlety, exkurze a sportovní aktivity. Součástí projektu byl sběr druhotných surovin.

V pátek 24.04. navštívili žáci 1. – 5. ročníku areál společnosti REC Group ve Starém Městě.

Mgr. Božena Nevyjelová


Mnoho dalších aktivit, které se konaly, není zobrazeno na této stránce, ale přímo na "webovkách" konkrétních tříd.
​Odkaz níže.