Projektový den

Tématem projektového dne byly především lidové zvyky období adventu. Děti se připravovaly ve skupinách a mohly si zvolit prezentaci na interaktivní tabuli nebo dílničku pro spolužáky. Úkol zvládly na jedničku a tak jsme si v průběhu dopoledne nejen zopakovali zvyky od Mikuláše po Tři krále, ale také jsme vyrobili přáníčka, hezký stromeček i lodičky ze skořápek, které si budeme pouštět při vánoční besídce. Nechyběl ani recept na perníčky a výroba adventního věnce. A i když už jsme velcí a čerti k nám nepřišli, koš mikulášských sladkostí byl plný dobrot.