Projektový den 4. 12. – 4. ABC

I přes čertovské rejdění jsme si užili příjemné páteční dopoledne. Při práci ve skupinkách jsme si zopakovali lidové tradice, dýchlo na nás kouzlo slavení Vánoc a nechyběla ani zasloužená nadílka.

třídní učitelky 4.tříd