Projektový den - „Den pro naši třídu“

Ve dnech 14.10.2013 (1.A), 21.10.2013 (1.B) a 4.11.2013 (1.C) proběhl v prvních třídách projektový den s názvem "Den pro naši třídu".

Program na tyto dny připravila školní psycholožka a  skládal se ze dvou částí. Dopolední části se zúčastnily pouze děti společně s třídním učitelem/učitelkou. Prostřednictvím sociálních her a tvořivých aktivit měly děti možnost blíže se poznat a vyzkoušet si spolupráci s různými spolužáky. Použité metody kladly důraz na rozvíjení spolupráce a také individuality každého žáka. Žáci se prostřednictvím bezpečných her poznávali a rozvíjeli své sociální kompetence.
Celým projektovým dnem nás provázel příběh o sloníku Dumbovi. Odpoledne se k nám připojila i řada rodičů. Cílem této odpolední části bylo vytvoření prostoru s pozitivní atmosférou pro spolupráci mezi rodiči a třídní učitelkou. Rodiče i děti měli také díky různým aktivitám příležitost k vzájemnému seznámení se.
Na závěr rodiče dětem vytvořili nádherný obraz, který nyní slouží jako výzdoba třídy.


Mgr. Miluše Hladká

metodik prevence pro 1. stupeň