Recitační soutěž třetích ročníků

Básničky jsou vtipné a milé, ale přednést je, je úkol nelehký. Každý rok se setkáváme a recitujeme nejprve před třídou a poté i před spolužáky z ostatních tříd. Trénujeme nejen paměť, ale i kultivovaný přednes a práci s hlasem. Letos naši třídu reprezentovali tito žáci: Emma Tománková, Kristýnka Šustková, Terezka Levayová a Adrian Weiter. Mimo soutěž zarecitoval a potlesk sklidil i Luky Nový. Všem se přednes povedl, ale přesto bylo potřeba vybrat ty nejpovedenější. Pro porotu úkol nelehký. A jak to nakonec dopadlo?

1. místo : Terezka Hasoňová - 3. B

2. místo: Maty Uhříček - 3. A

3. místo : Ivan Zlatý - 3. A

Čestné uznání: Emma Tománková - 3. C


Moc gratulujeme a budeme držet pěsti Terezce v dalším, okrskovém kole.