ŠD a atletický 3boj

Dne 19. června 2019 se naše družina zúčastnila ATLETICKÉHO TROJBOJE družstev školních družin v 
ZŠ T. G. Masaryka v Mařaticích – hod míčkem, skok z místa a běh.

Naši školní družinu reprezentovali: Adéla Bilíková, Vojtěch Malina, Lukáš Mareček a Jakub Sladký.
Prvňáci to skvěle zvládli a obsadili jsme 1. místo.

GRATULUJEME!