ŠD a atletický trojboj

Dne 31. 5. 2018 proběhla soutěž školních družin v ATLETICKÉM TROJBOJI.

Soutěž uspořádala ŠD T. G. Masaryka v Mařaticích.

Naši družinu reprezentovali: Tobiáš Lačňák, Marie Mojžišová, Nikol Nesrstová a Vilém Veselý

Obsadili jsme 1. místo.

GRATULUJEME!