Školu jsme otevřeli pro veřejnost

Týden otevřených dveří na 1. stupni se uskutečnil od 12. do 16.01.2015. Rodiče měli možnost podívat se v dopoledních hodinách do výuky.
Ve středu 14.01.2015 proběhl dvouhodinový odpolední program „Přijďte, budeme si hrát“, ve kterém bylo možno zapojit své děti do činnosti kroužků a prohlédnout si všechny prostory školy. Byly připraveny tyto aktivity: kreslení, malování, modelování, vystřihování, lepení, hrátky s muzikou, společenské hry, hravá angličtina, výukové programy na PC, práce na interaktivní tabuli. V tělocvičně školy byly k vidění ukázky florbalu, aerobiku a sportovní gymnastiky, dala se vyzkoušet obratnost. Volný čas bylo možno i strávit při hrách ve školní družině.
Zajímavé odpoledne prožili nejen žáci školy, ale i ti, kteří nezaváhali a zúčastnili se. Nejvíce zájemců bylo z řad budoucích prvňáčků.
Mgr. Božena Nevyjelová