Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 se koná dne 01.09.2015 v atriu školy

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 se koná dne 01.09.2015 v atriu školy.

1.stupeň – 08:00 hodin

2.stupeň – 09:30 hodin