Soutěž v jazyce německém

ŠPRECHTÍME

Vítězka školního kola  konverzační soutěže v německém jazyce

 skvěle obstála i v okresním kole.

Soutěž v jazyce německém  má, stejně jako samotná znalost němčiny, na naší škole již svou velmi dobrou tradici .I při nižší časové dotaci pro výuku  dalšího cizího jazyka jsme v okresním kole v Uh.Brodě, 4.2.2015 opět dosáhli skvělého úspěchu. Získali jsme přesvědčivě

2.místo.

Blahopřejeme úspěšné reprezentantce naší školy

Sáře Pospíšilové

ke znamenitému výkonu

v okresním kole

konverzační soutěže v NĚMECKÉM JAZYCE

a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.  

V této soutěži museli všichni soutěžící plynule konverzovat na vylosované téma a pohotově reagovat na otázky poroty, popsat obrázek a porozumět poslechu rodilého mluvčího. Hodnotila se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Herzlichen Glückwunsch !

Mgr. Zdeňka Brehmerová