SOUTĚŽ VE SBĚRU – POZOR ZMĚNA

Děkujeme všem, kdo vozí papír, železo a elektro do Sběrných surovin a peníze nechává na účet školy.

Již ke konci roku někteří z vás zjistili, že je problém s obalovým materiálem. V současné době je tato druhotná surovina neobchodovatelná, takže se za její odevzdání musí navíc platit. Proto do odvolání, prosím, NEVOZTE ODPAD Z OBALŮ A VLNITÉ LEPENKY. Také je nepřidávejte do ostatního papíru, cena by byla nulová.
Platí se pouze za KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, BROŽURY, LETÁKY, ČASOPISY, knihy bez pevných desek.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že nám v této oblasti budete nadále pomáhat, protože školní soutěž pokračuje až do konce května.

Z loňského „výtěžku“ budujeme odpočinkové zóny v přízemí 1. stupně.

Mgr. Alena Kahánková