Společný projekt 3.B a ZŠ Speciální

Projekt dvou učitelek propojil svět zdravých dětí a těch s postižením V ZŠ a MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Uherském Hradišti na Šafaříkově ulici proběhlo nezvyklé setkání. Vyučování totiž strávili žáci školy ve společnosti devatenácti dětí ze 3.B ZŠ Sportovní. „Společným setkáním jsme chtěly propojit svět zdravých dětí a dětí s postižením,“ vysvětlily autorky nápadu Simona Uhříčková a Markéta Hráčková.

Noví kamarádi ze ZŠ Sportovní si pro děti ze speciální školy připravili čtení z knihy České Vánoce Josefa Lady a společně pak porovnávali Vánoce dříve a dnes a vyprávěli si své vlastní vánoční zážitky a přání. V další fázi děti vytvořily smíšené dvojice - vždy jeden domácí a jeden host - a vyráběli tradiční svícen z jablka a přírodních materiálů. Na závěr nechybělo společné koledování u klavíru. „Návštěva dětí ze ZŠ Sportovní byla milým zážitkem v předvánočním období a podle odezvy od všech zúčastněných rozhodně nebyla posledním setkáním,“ uvedla Markéta Hráčková ze ZŠ a MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami