Sportovka uspěla ve vybíjené

Až do Bojkovic odjelo 12 žáků reprezentovat naši školu ve vybíjené. Zdejší ZŠ každoročně organizuje okresní kolo tohoto turnaje pro 1. stupeň. To, že naše žáky vychováváme ke sportovní všestrannosti se projevilo a přineslo zasloužený úspěch. Naši reprezentanti nenašli mezi 9 družstvy přemožitele, přivezli pohár za 1. místo a zároveň si vybojovali postup do krajského kola ve Valašském Meziříčí. Gratulujeme.

Školu reprezentovali: Janečka, Šrámek, Šupka, Šišák, Štaubert, Dvorský, Absolon, Daníček, Halík, Jurčeka, Škrabal, Mikesková

Výsledky: UH – Havřice 17:3, Záhorovice 17:1, Bojkovice B 18:2,
semifinále UH  - Na Výsluní UB 13:4, finále UH - Mariánské nám UB 15:9.

Mgr. Alena Kahánková