Srdečné díky

SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ

A UZNÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat vám, všem rodičům, za úsilí,

které jste věnovali svým dětem při distanční výuce.

Během jediného dne se z vás stali učitelé,

kteří v rámci svých zkušeností a časových možností 

vysvětlovali a zprostředkovávali učivo 3. ročníku.


Nebyla to jednoduchá doba ani pro děti, ani pro vás

a v neposlední řadě ani pro mě.

Věřím však, že jsme to společně zvládli

a v příštím roce budeme navazovat na to,

co jsme se nyní naučili.


Přeji všem klidnou dovolenou, dětem slunečné prázdniny

a moc se těším, že se v září všichni ve zdraví sejdeme.