Tipy na hry s psychologickou tématikou, které lze hrát v rámci rodiny

Hry s psychologickou tématikou

1. Pozorování a vnímání

  • Co se změnilo

Dvojice se po dobu 2 minut navzájem pozorují, pak se otočí, aby na sebe neviděli. Každý na sobě změní tři věci. Potom se hráči opět otočí k sobě a snaží se tři změny rozpoznat.

Vyhodnocení hry: Jak těžké volí hráči jednotlivé změny. Proč je pro někoho obtížnější změny poznat než pro jiného?

  • Hluší a němí

Hráči se rozdělí na hluché a němé. Hluší mohou hovořit, ale neslyší a němíslyší, ale nemohou mluvit. Musejí se dorozumívat gesty. Hluší mluví na němé, kteří jim odpovídají gesty a pohyby.

Vyhodnocení hry: Jak složité je překládat, co vidím? Jak těžké je vyjádřit, co chci? Co se osvědčilo, co mě naopak brzdilo?

2. Identifikace a vcítění

  • Protichůdné chování

Dvojice hráčů si vylosují lístek s názvem místa, které si předem připravili (např. soudní síň, škola, benzínová pumpa). Pak si náhodně vytáhnou lístek se dvěma protichůdnými způsoby chování (úzkostný - statečný, veselý – smutný, klidný – neklidný, hovorný – mlčenlivý). Dvojice si vymyslí scénku, k níž by mohlo na daném místě dojít, ostatní hráči mají uhodnout, kde se děj odehrává a jaké chování jednotliví členové předvádí.

Vyhodnocení hry: Jak se dvojice s úlohou vypořádá? Jak těžké je odhadnout, kde se scéna odehrává a chování jednotlivých „herců“.

  • Analogie

Jeden z hráčů myslí na někoho z rodiny (nebo pohádkovou postavu, zpěváka, apod. záleží, jak se hráči předem domluví). Ostatní se pokouší zjistit, o koho jde, a to tak, že kladou otázky, např. Jakou barvu má dotyčná osoba ráda, resp. Kdyby daná osoba byla barva, jaká barva by to byla? Jaký nápoj má daná osoba ráda. Má ráda moře nebo raději hory? Apod.

Vyhodnocení hry: Jaká je vzájemná komunikace mezi hádajícími členy a osobou, která představuje daného člověka? Pomáhá hádajícím, nebo jim to spíše záměrně či nezáměrně stěžuje?