třída III. B

Začínáme sportovně!

Učili jsme se s "ŽABKOU" v Kunovském lese

S enviromentálním centrem Žabka ze Starého Města jsme absolvovali naučnou stezku Kunovským lesem. Učili jsme se  poznávat některé luční byliny, trávy a byliny rostoucí v lese. Dověděli jsme se o rozdílech mezi tvrdým a měkkým dřevem, poznali listnaté stromy této lokality. Objevili jsme život v periodických tůních a zahráli si několik her.

Tvoříme rádi a z různých materiálů!

Historie Uherského Hradiště nás láká !

První listopadové úterý nás vzala na toulky historickým centrem UH paní B. Rašticová. Svým poutavým vyprávěním nás vrátila zpět do doby vzniku města a ukázala nám místa, kde se dodnes obdivujeme svědkům minulosti, ale i ta, která si můžeme připomínat jen z dobových dokumentů. Pojďte s námi !

Zelená nám sluší !

Připravujeme se na advent.

Už v posledním listopadovém týdnu jsme společně započali přípravy na tolik očekávanou dobu adventní. Napsali jsme dopis Ježíškovi, vyrobili jsme přáníčka našim blízkým a připravovali jsme se na vánoční zpívání. Už se moc těšíme na Mikuláše, čerty a anděly.

Adventní čertování

V napjaté slavnostní atmosféře jsme se dočkali čertů, andělů a Mikuláše, který nás štědře obdaroval. Také jsme si připomněli tradiční obyčeje a přečetli plno příběhů o čertech a přípravách na advent.

V barvách je nám hej !

Vánoční nadílka

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2016 přeje celá 3.B.

Recitační soutěž třetích ročníků

V úterý 26.1. 2016 jsme zápolili mezi třeťáky v recitování. Naše Deniska Bugajová se se svou autorskou básní umístila na třetím místě. Ostatní recitátoři překonali trému a také naši třídu důstojně reprezentovali. 

Co obsahuje půda?

Hynek je druhý v hodu. Huráááá !

Danda zpívá jako slavíček. Gratulujeme !

Krásné Velikonoce a hodné ovce...

Karnevalové rozloučení s ledem 29.3.

Park Rochus aneb Neházíme věci za hlavu !

Ve středu 20.4. jsme v rámci týdne zdravého životního stylu navštívili významnou přírodní lokalitu. Při různých činnostech jsme se seznámili s chráněnými živočichy a rostlinami, třídili jsme odpad a uvědomili jsme si, jak šetřit energie v domácnosti.

Zdravá limonáda

V pátek 22.4.  jsme se naučili připravovat zdravou limonádu. Voněli jsme k bylinkám, krájeli ovoce a ochutnávali. Recept máme zapsaný v sešitě a určitě ho použijeme  při nejbližší příležitosti.

Školní výlet za poznáním


V pondělí 16.5. jsme se vypravili společně se 3. A do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Prohlídku jsme započali v Mlýnské dolině, kde jsme viděli v provozu hamr, pilu, vodní mlýn, lis na olej a další zajímavé stavby. Poté jsme prošli Valašskou dědinou a poobědvali jsme ve stylové hospodě na Zděchově. Učili jsme se ve staré škole. Putování jsme zakončili v Dřevěném městečku. Domů jsme si přivezli nové zážitky, stylové dárečky pro radost a valašské frgály přímo z Cyrilova pekařství.