třída III. C

Ochrana člověka za mimořádných událostí - 26. 6. 2015

Kids To Kids - charitativní akce pro děti z Nepálu - 12. 6. 2015

Den dětí 1. 6. 2015

Stanu se menší a ještě menší, až budu nejmenší na celém světě ...

Bylinky z babiččiny zahrádky 28. 5. 2015


Škola v přírodě 18. - 22. 5. 2015, Chata na Bělici v Kališti

1. den

Seznámení se s Beruškou, Ferdou a broukem Pytlíkem ...

Ferda v lese: Děti se společně s Ferdou mravencem seznamují se stromy a lesním ekosystémem. Skládají potravní pyramidu, poznávají pobytová znamení, přiřazují stopy a pomocí tiskátek vytváří na papíře příběhy živočichů. Třídí zvířata na masožravce a všežravce.


2. den

Výlet do Proseče ... trochu jsme zmokli :-)

Ferda na louce: S Ferdou na návštěvě u housenky. Děti se seznamují s živočichy žijícími na louce a v zahradách. Rozeznávají vývojová stadia živočichů s proměnou dokonalou. Setkávají se s živými pakobylkami a taky si je mohou podržet na dlani. Zjistí důležitost bodláků a kopřiv pro některé živočichy i význam vysoké trávy. Odchycují živočichy do krabičkové lupy.

3. den

Prší, prší, jen se leje ...

Ferda v bylinkové lékárně: Léčení nemocného mravence. Děti rozeznávají základní druhy léčivek dle vůně, vzhledu, chuti. Vaří čaje a bylinkové masti ze sádla a vazelíny. Vyrábí bylinkový receptář. Diskutují o předcházení nemocem. Dozvědí se principy správného vzhledu léčivek a pravidla pro užívání léků.

4. den

Voda, voda, voda, déšť! Kampak, vodo, kampak jdeš?

Tvořit páru, tvořit mrak, pak se snášet po kapkách.

Kampak, vodo, kampak jdeš, že zas vždycky omládneš?

Kudy tvé cesty potekou? Budou poutí dalekou

s krůpějemi v jezeru tvořit jeho nádheru.

Až tě potká sluníčko, zatoulaná kapičko,

naše oči uloví pestrý oblouk duhový.

Pak se znovu vypaříš, o mořích nám vyprávíš


Ferda u vody: Vyprávění příběhu - Ferda na návštěvě u chrostíků. Typy chrostíků, proměna dokonalá, potrava chrostíků, výroba chrostíků, pozorování pod lupou. Hádanky z vodní říše, básnička o vodním koloběhu. Sestavování vodního koloběhu na plátno. Vodní rozcvička. Jednoduchý výlov bezobratlých z lesního potůčku.


Medaile na závěr ...

Den matek 5. 5. 2015

Víte, co umí 3. C ? Háčkovat.

Rec Group - Staré Město 24. 4. 2015

Před odchodem do Starého Města děti navštívil ježek. V areálu děti plnily nejrůznější aktivity související s přírodou či recyklací, dokonce hledaly "kočičí zlato" ukryté v písku. Již tradičně si děti nechaly pomalovat obličeje. Posuďte sami.


Zdravá svačinka 21. 4. 2015


Týden zdravého životního stylu 20. - 22. 4. 2015

V rámci Týdne zdravého životního stylu k nám přijela návštěva z Ovocentra, která posílá dětem celý rok

zdravé dárky - svačinky plné vitaminů. Kamarád Mrkvoun dětem pomáhal odhalit tajemství ovoce a zeleniny, tedy jaké

vitaminy jednotlivé druhy ovoce obsahují.


Karneval na ledě 27. 3. 2015

Tak se na nás podívejte, jak jsme byli krásní!


Sněhuláci 15-02-04


Recitační soutěž - 2. 2. 2015

Třetí kolo recitační soutěže bylo pro naši třídu bez umístění. Na prvním místě se umístila Markétka Dubinová, na druhém Veronika Brostíková a na třetím Adam Horňák. Snad to příště vyjde, záleží jen na Vás děti z 3. C!

Pololetní vysvědčení 29. 2. 2015

Příjemnou tečkou za 1. pololetím je vysvědčení ... a samozřejmě pololetní prázdniny.

Národopisná expozice Slovácka - 29. 1. 2015

Návštěva národopisné expozice byl zcela určitě zážitek, setkali jsme se s životem našich předků a také zvyky, které přetrvávají do dnešní doby.

Vánoce ve třídě - 19. 12. 2014

Dnes jsme si vytvořili Vánoce plné písní, koled a básniček a také nechyběl Mikeš se svou harmonikou. Po vyslechnutí betlémského příběhu si všechny děti vzájemně podarovaly dárečky (nikdo nezapomněl) a myslím, že radost každého byla opravdu veliká a upřímná. Po společném zpívání na chodbě školy a hraní si se spolužáky přišlo loučení, abychom se po Vánocích mohli zase přivítat v novém roce 2015.

Zpívání u vánočního stromu - 15. 12. 2014

Sedí pantáta na kraj stola, pod ním čepička sobolová, na tej čepičce tři dukáty, dajte nám pantáto, ste bohatý...

Mezipředmětové vztahy, učení v souvislostech (projekt) - 1. 12. 2014

V pondělí, po výměně učitelů ve 3. ročnících, se začaly dít věci. Děti uvolnily svoji fantazii a tvořily velmi zajímavé příběhy, v kterých, ne náhodou, se objevovala vyjmenovaná slova po B.

Barevné dny ...    24. - 26. 11. 2014


Učíme se spolupracovat (paní psycholožka) - 24. 11. 2014

Hned v úvodu týdne, v pondělí, si děti s paní psycholožkou vyzkoušely, jak dokážou spolu vycházet a spolupracovat.

Nejprve měly hledat na každém něco dobrého. Potom zkoušely z vlastních těl sestavit písmeno a slovo.

Každý ve skupince se zapojil, nikdo nezůstal nečinně stát bokem a o to přece jde, každý ve třídě je tím jedním dílkem,

který zapadá do celého našeho kolektivu.

Společná svačina - 18. 9. 2014

Naše společná svačina na úvod školního roku byla jeden velký raut, za který by se nemusel stydět žádný

hotel, a to hlavně díky Vám rodičům, kteří jste svou výbornou domácí kuchyni přivezli až k nám do třídy.

Bylo z čeho vybírat, buchty, bábovky, pomazánky, ovoce, zelenina, nechybělo ani mochito a domácí meloun.

To jsme se zase jednou poměli ...