Třídní besídka a společné koledování

Konečně jsme se dočkali. Dnes je poslední den školy v tomto kalendářním roce a opravdu se těšíme na Vánoce. Ve třídě si společně vyrábíme svícen z jablíčka, který nám krásně provoněl celou třídu. Pod stromečkem se nám nahromadily dárky, ale než si je rozbalíme, ještě nás čeká společné koledování na chodbě. Sešly jsme se tu všechny třídy z 1. stupně, přišel za námi  i pan ředitel a popřál nám krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2019. Ve třídě jsme se potěšili z dárečků, které jsme si připravili pro spolužáky a na závěr jsme si pouštěli lodičky. Naštěstí se žádná nepotopila a my víme, že v roce 2019 poplujeme vstříc novým zážitkům.