Týden relaxačních aktivit v 1. A

Velmi pestrý týden si prožili žáčci z 1. A.

Pondělí zahájili besedou „Etická výchova“ – Moje rodina, pokračovali třídní recitační soutěží  o postup do ročníkového kola, kde se poroty zhostili žáci 6. B, den zakončili netradičním bruslením pod vedením žáků sedmého ročníku. V úterý si zalyžovali na Stupavě, ve středu usedli pod vedením žáků 9.C do počítačové učebny a za jejich dopomoci vypracovali dotazník „Mapa školy“ a krásnou tečkou byl pobyt v aquaparku v zážitkové zóně. Čtvrtek byl dnem slavnostním – první vysvědčení, jemuž předcházel film v kině Hvězda. Plni zážitků a dojmů odcházeli na pololetní volno.

Mgr. Miluše Hladká