Týden zdravého životního stylu

Tradičně v dubnu vyhlašujeme projekt zaměřený na zdravý životní styl, který rozvíjí školní vzdělávací program naší školy
Vzdělávání, sport a zdraví.

Letos se konal ve dnech 22. - 25.04. Žáci 1. stupně se zúčastnili akcí ke Dni Země v Kunovském lese a v areálu společnosti REC Group ve Starém Městě, poučili se o významu výběru stravy ve hrách programu Zdravá pětka, připravili si ochutnávky zdravých svačinek. První a druhé třídy se dozvěděly o správném čistění zubů na přednášce Veselé zoubky a zhlédly ukázky obrany člověka před útokem psa.

Pro žáky 2. stupně vyučující připravili výlety, exkurze, přednášky a sportovní aktivity. Součástí projektu byl sběr druhotných surovin.

Mgr. Božena Nevyjelová


Třída 7. C v knihovně a na vycházce


Třída 9. B relaxuje po zkouškách na SŠ při Bowlingu