Ukončení soutěže ve sběru

Naše letošní školní soutěž ve sběru druhotných surovin bude ukončena v sobotu 20. června.

Vzhledem k současné situaci, kdy nemáme všechny děti ve škole, provedeme slavnostní vyhlášení výsledků s předáním odměn na začátku měsíce září, kdy už situace bude v normálu. Jak vaše děti a jednotlivé třídy dopadly, uvidíte na školním webu a nejlepších 40 dětí odjede do ZOO Lešná, jak bylo slíbeno. 

Termín exkurze je však také posunut až na 10. září.

Vzhledem  k nízké ceně za sběrový papír, elektro i železo nebude zatím naše soutěž pokračovat o prázdninách, proto po 20. červnu nevozte nic do Sběrných surovin. Dáme vědět, zda bude příznivější vývoj situace v této oblasti a soutěž bude pokračovat i v příštím roce. Byli bychom velmi rádi, neboť  výnos ze sběru nám umožnil zlepšit vybavení školy, mohli jsme sponzorovat každoročně nějaké zvíře v ZOO a taky odměnit děti.

Vám všem, kteří nám takto pomáháte, patří obrovské poděkování. Moc si toho vážíme.

Mgr. Alena Kahánková