Upozornění ke zvýšení cen stravného v naší školní jídelně

Od 1. ledna 2015 dojde ke zvýšení cen obědů v naší školní jídelně v jednotlivých kategoriích následovně:
7 až 10 let     … 23,--Kč,
11 až 14 let   … 25,--Kč,
15 a více       … 27,--Kč.

Rodiče a zákonné zástupce dětí upozorňujeme, aby si upravili výše limitů na svých účtech, pokud je částka stanovena na méně než 600,--Kč.

Zvýšené platby poprvé proběhnou inkasem 15. prosince 2014 na měsíc leden 2015.

Jana Waltherová, vedoucí školní jídelny