Úpravy tříd a kabinetů v roce 2014

V roce 2014 se nám podařilo upravit a zmodernizovat mnohé části školy. Nejvýznamnějšími posledními změnami je vznik nové učebny pro třídu 1.B, modernizace učeben fyziky a chemie a laboratoře chemie, přestěhování učebny přírodopisu, modernizace sborovny pro 2. stupeň, kabinetů fyziky, přírodopisu, cizích jazyků a kabinetu pro 1. stupeň.

Jak postupovaly úpravy a změny zachycuje fotogalerie.

Třída 1. B


Učebna Fy


Učebna Fy + učebna Ch


Učebna Ch


Laboratoř Ch


Učebna Př


Kabinet Př + kabinet Fy


Sborovna pro 2. Stupeň