Už jsme třeťáci, velcí sporťáci!

Prázdniny skončily a my jsme se opět sešli v naší třídě. Přivítali jsme také naše nové spolužáky a těšíme se na další pestrý školní rok!

V rámci prvouky jsme si udělali dopravní procházku kolem školy a všímali si dopravních značek, které bychom měli znát. Pak bude naše cesta nebo jízda do školy bezpečná.

PŘEJI NÁM VŠEM ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK!